Úkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Ceník

úkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - platnost od 1.10.2019

/dle vyhl. MZd č. 467 / 92 Sb. /

Výpis ze zdravotní dokumentace


200 Kč

Potvrzení o zdrav. stavu pro studium či kurzy

úřední jednání, sport. aktivity /dle rozsahu/

100  Kč

Vyplnění tiskopisu úrazové pojistky - dle rozsahu

/bodové hodnocení, bolestné/

 300- 500 Kč

Vyplnění tiskopisu pro různé účely (pojistné smlouvy aj.)

spojené s vyš. zdrav. stavu -  dle rozsahu 

 300 - 500 Kč

Potvrzení schopnosti řízení motor. vozidel

po dovršení věkové hranice 65 a více let

300 Kč

Potvrzení pro vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, zdravotního průkazu


400 Kč

Vstupní, výstupní, periodické prohlídky do zaměstnání


400 Kč

Aplikace očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění

70 Kč

V Rychnově n.Kněžnou 1.10.2019                                                                                   

MUDr. Hana Rathouská

© 2016 MUDr. Hana Rathouská, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!