Očkování


Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření a je upraveno řadou právních norem. Na území České republiky mohou být používané pouze očkovací látky, které jsou v ČR registrované. Intervaly očkování stanovuje očkovací kalendář, který na základě definovaných kriterií určuje skladbu, pořadí a odstupy jednotlivých používaných vakcín. Pravidelná (povinná ) očkování a některá doporučená očkování pro určité věkové skupiny jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Očkování na vyžádání hradí pacient sám.

U dospělých patří mezi pravidelná očkování hl. očkování proti tetanu.

Očkování proti tetanu

Původcem onemocnění je Clostridium tetani. Vstupní branou infekce je drobné i větší poranění, nejčastěji kontaminovanou zeminou. Aplikace se provádí hlubokou intramuskulární injekcí do deltového svalu paže. 

Základní schema v dospělosti:

  • tři dávky aplikované v den O, za 6-10 týdnů a za 6-10 měsíců po druhé dávce. 
  • Přeočkování následuje po 15 letech, u osob starších 60 let přeočkováváme po 10 letech. 

Očkování hradí zdravotní pojišťovna.

Očkování proti chřipce

Původci jsou viry chřipky, onemocnění má sezónní charakter. Zdrojem nákazy je člověk a to již koncem inkubační doby a v prvních dnech onemocnění. Ve střední Evropě je maximum výskytu onemocnění od prosince do března. K dispozici jsou inaktivované vakciny obsahující antigeny dvou aktuálních variant chřipky A a jedné aktuální varianty chřipky B. Vakcina se aplikuje intramuskularně nejlépe do deltového svalu jednou dávkou vakciny o velikosti 0,5 ml. Očkování se provádí každoročně v období od září do poloviny prosince. Imunita vzniká během 2 týdnů po vakcinaci a přetrvává 3 měsíce až rok, proto se musí očkování opakovat každoročně.

Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti chřipce osobám nad 65 let, osobám s chronickým kardiovaskulárním či respiračním onemocněním, s cukrovkou léčenou inzulinem, s chronickou nedostatečností ledvin, s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému.

Ostatní osoby si očkování hradí sami. 

Očkování je vhodné zejména u osob, které přichází do styku s velkým počtem lidí, pracujících ve velkých kolektivech apod.

V prevenci proti chřipce se ale uplatňují i další opatření, především pravidelné saunování, dostatek pohybu a pobytu venku, dostatek spánku v tmavé místnosti, vitamíny.

Očkování proti pneumokokovým infekcím
(Pneumo 23, Prevenar 13)

Vakcína je určena k ochraně před pneumokokovými infekcemi, které způsobují zejména záněty plic. Doporučena je především pro starší osoby nad 60 let věku, dále osoby, s chronickými onemocněními srdce, plic, ledvin, u osob po odstranění sleziny, po imunosupresivní léčbě, s nádorovými onemocněními, po transplantacích orgánů, s DM na inzulinu.

Od 1.9.2015 hradí zdravotní pojišťovny hradí toto očkování všem osobám starším 65 let, dále mladším osobám s výše uvedenými chronickými nemocemi. Zatím hradí pouze očkování polysacharidovou vakcínou Pneumo 23.

Očkování proti virové hepatitidě typu A

(vakcína Havrix)  

Původcem je virus hepatitídy A, odolný k účinkům tepla i mrazu. Onemocnění má snadný fekálně-orální přenos ( tzv. nemoc špinavých rukou) a je příčinou řady každoročních epidemií po celém světě. Očkuje se inaktivovanou celobuněčnou vakcínou do deltového svalu paže . Základní vakcinace se skládá z aplikace jedné dávky, posilující dávka se aplikuje za 12 měsíců po první . Po dvou dávkách vakcíny se předpokládá ochrana minimálně 25 let a aplikace další posilující dávky se v současné době nedoporučuje. 

Vakcínu hradí pacient.

Očkování proti virové hepatitidě typu B
(vakcína Engerix B) 

Původcem je virus hepatitídy B, k přenosu dochází sexuálním kontaktem, cestou matka-dítě, parentrální cestou (injekce, transfuze). Standartní očkovací schema je - tři dávky v den O, za 4 týdny a za 6 měsíců. Zrychlené očkovací schema je s aplikací dávek v O, 1. a 2.měsíci, 4. dávka 12 měsíců po dávce první. Nutnost přeočkování zdravých jedinců nebyla dosud prokázána. Vakcína se aplikuje nitrosvalově do deltového svalu paže.

Twinrix Adult inj - kombinovaná vakcína proti hepatitidě A+B

Schema očkování den O, za 4 týdny a za 6 měsíců.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitídě
(vakcíny FSME IMMUN, ENCEPUR)

Původcem je virus , k přenosu dochází infikovanými klíšťaty a onemocnění má sezonní výskyt s maximem v jarních a podzimních měsících. Inaktivovaná vakcína se aplikuje nejlépe v zimních měsících v klasickém schematu - v den 0, druhá za 1 měsíc a třetí dávka za 5-12 měsíců (podle druhu očkovací látky). Lze použít i zrychlené schema tří dávek ve dnech 0-7-21 . V případě 0-7-21 je nutné podat ještě čtvrtou dávku za 12-18 měsíců po první dávce.

Černý kašel

Proti černému kašli jsou u nás očkovány děti od kojeneckého věku do 11 let. Zjistilo se však, že očkování neposkytuje celoživotní ochranu. Černý kašel má nejtěžší průběh u novorozenců, kteří ještě nejsou chráněni očkováním. Ti se nejčastěji nakazí od členů rodiny. Zatímco u dospělých nemoc nemusí vyvolat velké zdravotní komplikace, malé ditě může ohrozit na životě. Přeočkování je proto doporučeno zejména pro rodinné a blízké kontakty novorozenců, ženy před plánovanou graviditou a zdravotničtí pracovníci novorozeneckých oddělení. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně do deltového svalu.

Výhodné je očkovat se proti černému kašli v rámci 1. přeočkování proti tetanu v dospělosti. Obě nemoci je totiž možné přeočkovávat ve stejném intervalu jednou kombinovanou vakcínou proti tetanu, černému kašli a záškrtu (Boostrix).

Vakcínu je možné aplikovat u nás v ordinaci po předchozí domluvě a objednání vakcíny.

Aktuální ceny vakcín na nadstandartní očkování sdělíme v ordinaci.

Po každém očkování doporučujeme vyčkat 30 min. v čekárně ordinace !!!

© 2016 MUDr. Hana Rathouská, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!