Vysoký cholesterol v krvi

16.09.2017

Proč vysoký cholesterol škodí?

Vysoká hladina cholesterolu v krvi se jednoznačně podílí na vzniku srdečních infarktů a mozkových mrtvic. Pozornost si zaslouží hlavně LDL-C cholesterol. Ten je pro tělo důležitý, ale příliš vysoká hladina v krvi škodí. Způsobuje ukládání cholesterolu v cévách a ty jsou poškozovány. Zvyšuje se riziko vzniku krevních sraženin, které mohou způsobit srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici tím, že ucpou tepny vedoucí do srdce nebo mozku.

Vyšetření krve přinese čtyři čísla: celkový cholesterol, triglyceridy (ukazují další zvýšení rizika infarktu či mrtvice), LDL-C (čím je jeho hladina nižší, tím lépe), a HDL-C (jeho vyšší hladina je spíš pozitivní).

DOPORUČENÉ HODNOTY CHOLESTEROLU V KRVI:

LDL cholesterol < 3 mmol/l u běžné populace

                            < 2,6 mmol/l u osob s vysokým rizikem

                             < 1,8 mmol/l u osob s velmi vysokým rizikem

triglyceridy < 1,7 mmol/l

HDL cholestrol > 1 mmol/l u mužů

                           > 1,2 mmol/l u žen

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastěji způsobena aterosklerózou (kornatěním cév). Ve středním a pokročilejším věku se může aterosklerotické postižení tepen projevit jako závažná komplikace: srdeční infarkt nebo mozková mrtvice.

Familiární hypercholesterolemie

Za aterosklerózu vždy nemůže jen nesprávná životospráva. Při závážné vrozené poruše látkové výměny tuků (familiární hypercholesterolemii - FH) se ateroskleróza může začít projevovat již od dětství. FH může mít podle posledních údajů každý dvoustý až dvoustý padesátý Čech. FH je dědičné onemocnění, při kterém dítě zdědí mutaci genů zodpovědných za zpracování LDL-C v těle. Krev pak není schopna se účinně zbavovat LDL-C a ten zůstává v oběhu a poškozuje cévy. Následkem mohou být infarkty a mrtvice v časném věku.

RIZIKOVÉ FAKTORY ATEROSKLERÓZY

Neovlivnitelné faktory

• Věk (ženy nad 55 let, muži nad 45 let)

• Výskyt srdečně-cévních příhod v rodině

• Genetické faktory

• Již existující srdečně-cévní onemocnění

Ovlivnitelné faktory

• Vysoká hladina cholesterolu v krvi

• Kouření nebo pobyt v zakouřeném prostředí

• Vysoký krevní tlak

• Nedostatek pohybu

• Obezita s hromaděním tuku v oblasti břicha

• Psychický stres

• Strava bohatá na tuky nevhodného složení

• Cukrovka

• Systémová zánětlivá onemocnění

Jak ovlivnit hladinu cholesterolu v krvi?

Hladinu LDL-C můžete snížit zejména úpravou stravy. Hladinu HDL-C ovlivňuje především pravidelný pohyb. Výsledky se projeví už za několik týdnů, ale změnu životosprávy musíte dodržovat dlouhodobě.

© 2016 MUDr. Hana Rathouská, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!